PRODUKTER| BESTÄLL| FÖRETAG| KONTAKT

Vi erbjuder nu möjligheten att visa tomter och fastigheter ur ett annat perspektiv med hjälp av en fjärrstyrd luftfartyg, antingen med stillbilder eller video.

Några av användningsområdena innefattar bland annat att: kunna ge en tydligare bild av hur tomter är disponerade, dokumentera nybyggnationer eller event.

PanView har tillstånd för flygfotografering i Sverige samt självgranskningsrätt för snabb leverans av bildmaterial och är ansvarsförsäkrade under alla flygningar.

För ytterligare information vänligen kontakta oss.