PRODUKTER| BESTÄLL| FÖRETAG| KONTAKT

Vi erbjuder nu möjligheten att visa tomter och fastigheter ur ett högre perspektiv med hjälp av en drönare, både med stillbilder och video.

Några av användningsområdena innefattar bland annat att: kunna ge en tydligare bild av hur tomter är disponerade, dokumentera nybyggnationer eller event.

PanView är ansvarsförsäkrade under alla flygningar.

För ytterligare information vänligen kontakta oss.